Szkolenia

Odpowiadając na potrzeby naszych klientów organizujemy szkolenia z zakresu :

 • komunikacji interpersonalnej
 • profesjonalnej obsługi pacjenta
 • asertywności w kontaktach zawodowych
 • zarządzania i motywowania personelu
 • umiejętności zarządzania stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • umiejętności sprzedażowych
 • komunikacji i współpracy zespołowej oraz warsztaty integracyjne i antystresowe
 • szkolenia produktowe

Stawiamy na efektywność naszych szkoleń, dlatego też  każde nasze szkolenie ma charakter warsztatowy.

Gwarantujemy Państwu :

 • Nabywanie wiedzy poprzez doświadczanie w oparciu o cykl Kolba.
 • Wysoki poziom dynamiki szkolenia.
 • Nowatorskie ćwiczenia.
 • Przejrzyste materiały szkoleniowe.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych w atmosferze sprzyjającej procesowi uczenia się.

Stosowane przez nas metody pracy to :

 • Techniki kreatywne
 • Techniki coachingowe
 • Ćwiczenia praktyczne w grupach i w parach
 • Zadania indywidualne
 • Analiza konkretnych przypadków z życia zawodowego uczestników
 • Dyskusja
 • Burza mózgów
 • Studium przypadków
 • Gry szkoleniowe
 • Testy wiedzy
 • Wykład

Dzięki temu uczestnicy naszych szkoleń są w pełni zaangażowani w proces nabywania nowej wiedzy i praktycznych umiejętności oraz szybszego ich  transferu z Sali szkoleniowej do rzeczywistości.

Wymierne korzyści :

 • Szkolenia poparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym  w zakresie obsługi klienta, sprzedaży, zarządzania personelem i radzenia sobie ze stresem.
 • Przygotowane na miarę potrzeb i dostosowane do specyfiki Państwa firmy.
 • Poprzedzone szczegółowym badaniem potrzeb szkoleniowych.
 • Wysoka jakość w przystępnej cenie.
 • Zadania wdrożeniowe i ocena efektywności po szkoleniu.
 • Kontakt z Trenerem po szkoleniu.
 • Nasze szkolenia organizujemy w miejscu wskazanym lub przyjeżdżamy do Państwa, dzięki czemu nie ponosicie Państwo dodatkowych kosztów związanych z wynajmem Sali.
 • W przypadku chęci zorganizowania szkolenia poza Państwa placówką, zajmujemy się jego kompleksową obsługą.
 • Bonus w postaci bezpłatnych  sesji coachingowych on the job dla wybranych pracowników lub badanie „Tajemniczego Klienta” 

- ilość i czas bonusowych sesji ustalony jest  w zależności od zakresu szkolenia  podstawowego. 

Oferta cenowa

Cena ustalana jest indywidualnie na podstawie badania potrzeb, ilości uczestników i godzin szkoleniowych.

W cenę wliczone są  :

 1. Badanie potrzeb szkoleniowych – ankiety, audyt telefoniczny, spotkanie trenera z wybranymi uczestnikami i kierownictwem.
 2. Materiały do ćwiczeń i podręczniki  dla uczestników.
 3. Zadania wdrożeniowe.
 4. Test wiedzy na początku i na końcu  szkolenia.
 5. Imienne dyplomy ukończenia szkolenia.
 6. Konsultacje z trenerem po szkoleniu.
 7. Bonus w postaci sesji coachingowej w miejscu pracy z   kompleksową informacją zwrotną dlapracownika i pracodawcy lub badanie „Tajemniczego Klienta”.
 8. Ewaluacja rezultatów po szkoleniu.
 9. Materiały poszkoleniowe dla uczestników zawierające odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez uczestników w trakcie warsztatów wraz z propozycjami rozwiązań.
 10. Referencje na życzenie.

Kontakt:  Aleksandra Laskowskaczasszkolenia.pl – tel. 661 488 933

.