Przystosowanie do wymagań RODO

Dostosowanie systemu PremiumMed do wymagań RODO.

Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w oprogramowaniu PremiumMed wprowadzamy zmiany, które zapewniają zgodność z wymogami RODO.

Wdrażając RODO dokonaliśmy weryfikacji zgodności oprogramowania PremiumMed  z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wprowadzamy szereg rozwiązań  dostosowujących system PremiumMed do zmian wynikających z RODO. 

Zmiany wprowadzane w zakresie RODO:

Użytkownicy systemu:

  • Logowanie historii zmian uprawnień użytkowników
  • Zapisywanie informacji jaki użytkownik dokonał zmiany danych innego użytkownika

Polityka haseł

  • Okresowa zmiana hasła dla użytkowników
  • Wzmocnienie haseł użytkowników: wymóg wprowadzenia 8 znaków, co najmniej 1 dużej litery, 1 cyfry oraz znaku specjalnego

Zgody Pacjentów

  • Uzyskanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie sms
  • Możliwość zarządzania przez użytkownika zgodami pacjenta – umożliwienie złożenia lub wycofania zgody w dowolnym czasie

Rejestry dotyczące danych osobowych

  • Wyszczególnienie danych osoby wprowadzającej i modyfikującej dane (login, imię i nazwisko, numer IP) w systemie.
  • Oznaczenie w systemie źródła pochodzenia danych osobowych, w przypadku dodawania pacjenta do bazy bezpośrednio ze stron internetowych placówek
  • Wprowadziliśmy możliwość całkowitego usunięcia wszystkich danych pacjenta
  • Wprowadziliśmy opcjonalna automatyczną możliwość usunięcia danych pacjenta po okresie 1,2,3 lub więcej lat.

 

 

 

 

Ostatnie wpisy