Polityka prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności wszystkich użytkowników naszego serwisu internetowego. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego Premium med . Objaśniono w niej sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach tej strony.

1.Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez Serwis Premium med?.

W czasie korzystania z serwisu Premium med możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych

Serwis Premium med automatycznie pobiera dane techniczne Użytkownika, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych.

Dodatkowo Premium med może przetwarzać informacje o lokalizacji urządzenia Użytkownika za pomocą, którego następuje dostęp do Usługi.

Użytkownik wyraża na rzecz Premium med zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerze, podczas wykonywania czynności technicznych i administracyjnych, w tym powierza przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych przechowywanym na dysku serwera w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi przez Premium med w szczególności w zakresie kopiowania zbioru danych oraz zbioru danych i innych danych po zakończeniu świadczenia Usługi.

Premium med gwarantuje, iż dane oraz dane osobowe przechowywane na serwerze nie będą udostępnianie osobom trzecim ani wykorzystywane przez Premium med dla własnych celów z wyjątkiem sytuacji gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa.

 2. W jaki sposób chronione są informacje?

Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do Premium med, a także sam proces logowania do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Premium med z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

3. W jakim celu gromadzimy dane?

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości

Polityka plików cookies

1.Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.

2.Pliki „cookies” wykorzystujemy w następujących celach:

  • a. Konfiguracji serwisu - umożliwiają dostosowanie strony internetowej do preferencji użytkownika, pliki te także pozwalają rozpoznać z jakiego urządzenia korzysta użytkownik i dzięki temu odpowiednio wyświetlić strone internetową
  • b. Reklamy –umożliwiają personalizowanie reklam, dzięki czmeu są bardziej interesujące dla użytkownika
  • c. Gromadzenia danych statystycznych   -  które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników z serwisu.umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie stroby internetowej oraz rozwijanie usług. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.
  • d. Utrzymania sesji – dane uwierzytelniające użytkownika są zapamiętane dzięki czemu użytkownik nie musi wprowadzać tych danych na każdej podstronie

3. Stosujemy „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas,nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki – użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.

4. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

  • a. niezbędne pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • c. wydajnościowe pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • d. funkcjonalne pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika
  • e. reklamowe pliki cookies - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

Kontakt

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, opinie i pytania użytkowników dotyczące polityki poufności. Zapraszamy do kontaktu przez nasz formularz kontaktowy